google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt

Kształć się za darmo.

Skorzystaj z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.

Kim jest instruktor terapii zajęciowej,  terapeuta zajęciowy?


Instruktor terapii zajęciowej, terapeuta zajęciowy jest członkiem zespołów terapeutycznych i rehabilitacyjnych w tych działach medycyny, w których występują choroby przewlekłe lub powstają nieodwracalne skutki przebytego urazu.


Instruktor terapii zajęciowej, terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia usprawniające fizycznie, psychicznie i społecznie, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy, uzależnieni), z różnego rodzaju . niepełnosprawnościami i w różnego rodzaju placówkach.


Instruktor terapii zajęciowej, terapeuta zajęciowy „leczy” poprzez działanie i tworzenie z wykorzystaniem możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta.

Terapia zajęciowa jest częścią pedagogiki specjalnej.


Celem prowadzonej terapii zajęciowej jest:


- ogólne usprawnianie

- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej

- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, m.in. przez rozwój umiejętności planowania                                              

  i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych

  umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu a także poprzez poprawę kondycji psychicznej

- rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.

- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy

- rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy


Formy terapii zajęciowej:


Formy organizacji zajęć terapii zajęciowej:


- indywidualna

- grupowa

 

systematyka terapii zajęciowej:


- rodzaj

- metoda

- technika

 

rodzaje terapii zajęciowej:


1. ergoterapia (terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne)

2. socjoterapia (terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych)

3. arteterapia (terapia sztuką, kontakt bierny lub czynny ze sztuka i kulturą)

 

metody terapii zajęciowej:


metody ergoterapii:

- dziewiarstwo - techniki: szydełkowanie, robienie na drutach, obsługa maszyn dziewiarskich,

- hafciarstwo - techniki: różne rodzaje haftu (płaski, krzyżykowy, richelieu, gobelinowy, regionalny),

- tkactwo - techniki: tkanie na krośnie, ramkach, wyplatanie,

- wikliniarstwo - techniki: wyplatanie przedmiotów z wikliny, rattanu,

- krawiectwo - techniki: zabawkarstwo, szycie rzeczy użytkowych, reperowanie odzieży,

- kaletnictwo – techniki: tworzenie wyrobów ze skóry, obrazów.

- metaloplastyka - techniki: wyroby z drutu, wyroby z metalu, łączenie różnych materiałów z metalem,

- stolarstwo - techniki: prace w drewnie,

- ogrodnictwo - techniki: prace ogrodnicze i porządkowe na terenie zielonym,

- wikliniarstwo - techniki: wyplatanie przedmiotów z wikliny, rattanu,

- garncarstwo i ceramika - techniki: wyrabianie przedmiotów ceramicznych, garnków - koło i formy.

metody socjoterapii:

- ludoterapia – zabawoterapia techniki: zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne,

- terapia ruchem – techniki: ćwiczenia ogólnousprawniające, gry i zabawy ruchowe,

- trening umiejętności społecznych – techniki: trening samoobsługi, trening kulinarny, trening nawiązywania relacji, trening asertywności,

- rekreacja – techniki: zabawy taneczne, zabawy i gry zespołowe, zwiedzanie, występy zawody sportowe, silvoterapia, talasoterapia, itp.,

- do socjoterapii zaliczyć można także animaloterapię (dogoterapię, felinoterapię, hipoterapię).

 

metody arteterapii:

- rysunek - techniki: rysowanie kredkami, ołówkiem, węglem, kredą, itp.,

- malarstwo - techniki: malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, witrażowymi, olejnymi, do szkła, tuszem,

- grafika - techniki: linoryt, gipsoryt, drzeworyt, druk strukturalny, grafika komputerowa,

- rzeźba - techniki: masy plastyczne, rzeźbienie w materiałach twardych, papieroplastyka (origiami),

- sztuki użytkowe - techniki: witraż okienny, fotografia, plakaty, ulotki, kolaże, kartki okolicznościowe,

- zdobnictwo i dekoratorstwo - techniki: ikebana, dekoracje stołowe i dekorowanie przedmiotów, stroiki,

- muzykoterapia - techniki: m. bierna-aktywizacja i relaksacja, m. czynna- muzykowanie na Instrumentarium Orffóa i instrumentach muzycznych, śpiewanie,

- biblioterapia - techniki: czytanie tekstów w całości i fragmentach, słuchanie czytanych tekstów biblioterapeutycznych (aktywizujących, relaksujących), wieczory poezji, korzystanie z biblioteki,

- filmoterapia - techniki: projekcja filmów zakończona dyskusją, nagrywanie filmów,

- teatroterapia - techniki: pantomima, drama, oglądanie spektakli,

- choreoterapia - techniki: taniec, zajęcia muzyczno- ruchowe, improwizacje przy muzyce.

Czym jest terapia zajęciowa?.

W ogólnym znaczeniu terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych (np. plastycznych, muzycznych, ruchowych itp.) stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością. Natomiast według K. Milanowskiej terapia zajęciowa to "pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych zalecanych przez lekarza, a prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej. Jest to więc leczenie za pomocą pracy i zajęcia". Tak więc głównym celem zajęcia proponowanego osobie przewlekle chorej czy niepełnosprawnej jest leczenie, o czym coraz częściej się zapomina. W przeciwnym razie proponowane przez terapeutę zajęcia staną się zwykłymi zajęciami pozbawionymi aspektu leczniczego. Dlatego każdy terapeuta w wykonywanej przez siebie pracy powinien pamiętać o terapii, tak by zajęcia były w pełni owocne dla rozwoju człowieka.

Z nami, tanio, szybko, łatwo i bezstresowo ukończysz kurs i podejmiesz pracę, bądź utrzymasz swoje dotychczasowe stanowisko pracy.

Dołącz do prawie trzech tysięcy zadowolonych Kursantek i Kursantów, którzy na przestrzeni lat, ukończyli u nas jeden z wielu kursów terapii zajęciowej, podwyższyli swoje kwalifikacje i z powodzeniem pracują w zawodzie.

Naszym Kursantom proponujemy szeroki wachlarz kursów terapii zajęciowej dostosowany do indywidualnych potrzeb, konkretnych miejsc i zakładów pracy.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie, zaliczacie i kończycie tak szybko jak chcecie.

                       

Do kogo skierowane są kursy instruktora terapii zajęciowej?.

 

Nasze kursy skierowane są głównie do osób pracujących w zawodzie instruktora terapii zajęciowej, terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, które na skutek zmiany przepisów muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.
Ludzie ci często nie posiadają wykształcenia wyższego, lecz średnie, bądź policealne. W związku z powyższym nie mogą uzupełnić swojego wykształcenia poprzez studia podyplomowe. Ze względu na wiek oraz pracę również nie mogą podjąć kształcenia w dziennej szkole policealnej w zawodzie: terapeuta zajęciowy.

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.
Kursy przeznaczone są dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową.
Kursy terapii zajęciowej skierowane są głównie do osób pracujących w szeroko pojętej sferze usług społecznych (m. in.: pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samoopieki, ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, i in.), które pracują na stanowiskach instruktora terapii zajęciowej, terapeuty zajęciowego, bądź na pokrewnych stanowiskach pracy. W kursie mogą również uczestniczyć inne osoby nie związane
aktualnie bezpośrednio z zawodem.

Do kogo są skierowane kursy instruktora terapii zajęciowej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ?.

 

Kurs instruktora terapii zajęciowej odbywające się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane są przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.

Podbudowa kursów:

 

Wykształcenie średnie.

      

      Wszystko na temat:

     kursów terapii zajęciowej

 

       odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line):

 

     60h kurs podstaw terapii zajęciowej - podanie

     100h kurs podstaw terapii zajęciowej - podanie

     198h kurs podstawowy terapii zajęciowej - podanie

     205h kurs instruktora terapii zajęciowej - podanie

     205h kurs instruktora terapii - podanie

     205h kurs starszego instruktora terapii zajęciowej - podanie

     305h kurs instruktora terapii zajęciowej - podanie

     430h kurs instruktora terapii zajęciowej - podanie

 

       (nabór na kursy odbywa się w sposób ciągły - trwa cały czas)

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.