google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Z jakich modułów składa się 205h kurs instruktora terapii zajęciowej?

 

205h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość składa się z:

- 7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania) znajdujących się na

  szkolnej platformie edukacyjnej.    Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia

- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

          - czatu

 

          - testu zaliczeniowego

 

          - 100h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne kursanci mogą odbyć w swoim zakładzie pracy).

Jak wygląda przebieg 205h kursu instruktora terapii zajęciowej i co należy uczynić, żeby ukończyć kurs?.

Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania  - podanie oraz przesłaniu kserokopii, skanu, zdjęcia pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzyma dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczonych jest 7 lekcji. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania (krótkie prace zaliczeniowe) oraz uczestniczą w dyskusjach na czacie.

 

Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.

 

Przebieg 205h kursu instruktora terapii zajęciowej jest następujący:

W celu odbycia kursu terapii zajęciowej w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować 7 materiał lekcji znajdujących się na platformie edukacyjnej.

Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia.

 

2. Po opanowaniu materiału danej lekcji należy napisać krótką pracę zaliczeniową na podany temat.

Po opanowaniu materiału lekcji 1 należy napisać krótką prace zaliczeniową na następujący temat: Podaj przykład ogólnego normowania jednego wybranego przez siebie, procesu poznawczego.

 

3. Wziąć udział w co najmniej dwóch czatach (czaty odbywają się za pośrednictwem szkolnej platformy dla razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki o godz. 21,00).

Pytania na czat umieszczone są na szkolnej platformie edukacyjnej pod Lekcjami nr 1 i 2.

 

4.  Napisać dłuższą pracę zaliczeniową na temat: opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej przez Kursanta pracowni terapii zajęciowej i dla wybranej grupy podopiecznych.

 

5. Rozwiązać test zaliczeniowy (Kursanci otrzymują test listem poleconym. Po jego rozwiązaniu odsyłają go na adres szkoły).

 

6. Odbyć 100h zajęć praktycznych.

Kursanci biorący udział w 205h kursie instruktora terapii zajęciowej muszą odbyć 100 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków- materiały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

Uwaga.

Osoby pracujące powyżej 3 lat na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej, na pisemną prośbę są zwalniane z odbycia zajęć praktycznych. Warunkiem zwolnienia kursanta z odbycia 100h zajęć praktycznych jest przesłanie zaświadczenia, że dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej oraz wypełnienie podania - podanie. W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym (minimum 3 lata) oraz w pełnym wymiarze czasu pracy/etatu.

Kształć się za darmo.

Skorzystaj z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt.

Jaki jest koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

 

Koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 990,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, 4, a nawet 5 rat, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł. Kursanci wpłacający z góry całą kwotę wpłacają 890,00 zł.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie 205h kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

 

Kursant biorący udział w kursie instruktora terapii zajęciowej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

zaświadczenie       suplement do zaświadczenia

Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie tradycyjnej?.

 

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie tradycyjnej należy:

1. Wypełnić podanie

 

podanie

 

2. Przesłać na adres szkoły wymagany dokument, a więc: kserokopie, skan, zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź świadectwa ukończenia szkoły policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zdjęcie, skan pierwszej strony świadectwa może być przekreślony.

Świadectwo prosimy przesłać na adres szkoły:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl lub   pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.

Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wpłat należy dokonywać na podany poniżej nr konta.

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: kurs instruktora terapii zajęciowej

 

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują:

1. emaila z dostępem do szkolnej platformy edukacyjnej,

2. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją wypełnienia,
3. tematy prac zaliczeniowych,
4. test zaliczeniowy,
5. rachunek na wpłaconą kwotę.
6. pomoc telefoniczną, bądź e-mailową.

 

205h kurs instruktora terapii zajęciowej w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez udział

w zajęciach on - line trwa średnio 6 tygodni.

Długość trwania kursu zależy od Kursanta. Każdy Kursant indywidualnie kończy kurs.

Kurs można rozpocząć, w każdym dowolnie pasującym kursantowi terminie.

Dołącz do prawie trzech tysięcy zadowolonych Kursantek i Kursantów, którzy na przestrzeni lat ukończyli u nas jeden z wielu kursów terapii zajęciowej, podwyższyli swoje kwalifikacje i z powodzeniem pracują w zawodzie.

Z nami, tanio, szybko, łatwo i bezstresowo ukończysz kurs i podejmiesz pracę, bądź utrzymasz swoje dotychczasowe stanowisko pracy.

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas, w sposób ciągły.

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.

Do kogo są skierowane kursy instruktora terapii zajęciowej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ?.

 

Kurs terapii zajęciowej odbywające się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane są przede wszystkim do osób wykonujących zawód instruktora terapii zajęciowego, terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.

forma zajęć:

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

Wszystko na temat:

 

205h kursu instruktora terapii zajęciowej - podanie

 

odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

Program kursów instruktora terapii zajęciowej jest programem autorskim. Program kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowiskach instruktora terapii zajęciowej, terapeuty zajęciowej, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej,  świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym. Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie rodzajów terapii zajęciowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod arteterapii.

Cel 205h kursu instruktora terapii zajęciowej.

 

Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, bądź pokrewnego stanowiska pracy.

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowej, kursem arteterapii, kursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursem muzykoterapii dla terapeutów, kursem biblioterapii dla terapeutów, kursem instruktora kulturalno - oświatowego. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów: https://optima.szkola.pl/KURSY-szkolenia.php bądź: https://optima.szkola.pl/platformamoodle

Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.