google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt

Do kogo skierowane jest szkolenie?.

Szkolenie skierowane jest do terapeutów zajęciowych oraz do osób pracujących w pokrewnych zawodach i instytucjach. Pracujących z dziećmi z problemami emocjonalnymi. W szkoleniu mogą również wziąć udział osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o program szkolenia.

Udział w szkoleniu jest odpłatny.

Płatność za szkolenie wynosi: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100).

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: szkolenie praca terapeutyczna

Po ukończeniu 8h szkolenia praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnymi kursant otrzymuje następujące zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem.

 

forma zajęć:

 

Szkolenie odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Szkolenie składa się z:

- z materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania

- forum dyskusyjnego

- zadania do samodzielnego wykonania - napisania pracy zaliczeniowej

Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu

podania podanie

oraz przesłaniu zdjęcia, skanu, kserokopii pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź szkoły policealnej, dyplomu studiów  oraz dokonaniu wpłaty Kursant otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej, na której zamieszczone jest szkolenie. Po opanowaniu materiału szkolenia, osoba biorąca udział w szkoleniu pisze prace zaliczeniową na jeden z podanych tematów.

Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.

Wszystkie trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań.

czas trwania szkolenia: 8h

Nabór na szkolenie odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

cel szkolenia:

 

Szkolenie ma na celu przekazanie wiadomości i umiejętności dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi z problemami emocjonalnymi.

Jak korzystać ze szkolenia i jakie są warunki zaliczenia szkolenia:

1.  Opanować udostępniony materiał.

2.  Napisać pracę zaliczeniową na jeden z podanych poniżej tematów:

a. Praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnymi,

b. Opracować tygodniowy plan pracy terapeutycznej z dziećmi z problemami emocjonalnymi,

c. Problemy emocjonalne u dzieci w okresie dojrzewania z uwzględnieniem bodźców środowiska zewnętrznego i wewnętrznego,

d. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci z problemami emocjonalnymi,

e. Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,

f. Zahamowania psychoruchowe u dzieci z problemami emocjonalnymi,

g. Terapia zabawą z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne.

 

3. Prace zaliczeniową należy przesłać na jeden z dwóch adresów e -mail:

szkolaoptima@o2.pl pzszoptima@o2.pl

bądź przesłać listownie na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

4. Po zaliczeniu pracy zaliczeniowej szkoła wysyła do Kursanta zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, na podany przez niego w podaniu adres.

Program szkolenia jest programem autorskim.    

Wszystko na temat:

 

8h szkolenia praca terapeutyczna z dziećmi z problemami

 

emocjonalnymi podanie


odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.