google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Wszystko na temat:

 

kursów, szkoleń, warsztatów odbywających się na zamówienie firm i instytucji.

 

 

 

 

 

 

Organizujemy kursy, szkolenia, seminaria w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, które odbywają się na terenie naszego Ośrodka lub u Klienta  bądź w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. W czasie szkoleń wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki tematu. Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne, a uczestnicy szkoleń mają możliwość korzystania z biblioteki.
 
 kursy, szkolenia, warsztaty na zamówienie firm, 
 
 i instytucji      
 
  Na zamówienie firm i instytucji organizujemy różnorodne warsztaty, kursy oraz szkolenia według życzenia zamawiającego: w naszych salach wykładowych, u klienta, w nadmorskich  środkach wczasowych, w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
  Szczególnie polecamy Państwa uwadze warsztaty: Jak radzić sobie ze stresem, autoprezentacja i kreatywność, trening  integracyjny. Dwudniowe warsztaty organizowane są w uzgodnionym z Państwem ośrodku wczasowym.    
  Zapewniamy wykwalifikowanych trenerów oraz organizację części artystycznej (np. orkiestrę, zwiedzanie okolicy, ognisko, polowanie, jazdę konną i inne na życzenie).
 
Na  życzenie  zapewniamy  również  czas  Waszym  rodzinom.
 
 

  formy kursów, szkoleń i warsztatów:      

 
 - forma zaoczna:   
zajęcia odbywają się w piątki i w soboty (w piątki od 16,00 do 20,00, 
w soboty od 8,00 do godz. 14,00 - 16,00). Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Centrum, przy ul. Gnieźnieńskiej 6, bądź u Zleceniodawcy.
 
 - forma z wykorzystaniem metod i technik
 
 kształcenia na odległość:   
zajęcia odbywają się poprzez szkolną platformę edukacyjną:
 
- szkolenia i kursy odbywające się             
 
u Zleceniodawcy                 
Zajęcia odbywają się według indywidualnych uzgodnień.

Co zyskuję dzięki kursom odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?. (on-line)?.
Przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Sam decydujesz kiedy rozpoczniesz naukę i jak dużo czasu jej poświęcisz. Oszczędzasz pieniądze. Tego typu kursy zawsze są tańsze od kursów i szkoleń  odbywających się w formie tradycyjnej, ponieważ Kursant nie traci czasu i pieniędzy na dojazd do placówki kursowej.
Ponadto uczestnicy kursów i szkoleń mogą bezpłatnie korzystać z indywidualnych porad i konsultacji z nauczycielami oraz sekretariatem szkoły poprzez czat i e-mail. 
Zaletą kształcenia w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest możliwość jego zorganizowania bez odrywania zatrudnionych od pracy. Polega ona na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.
 

Z  nami  zyskujesz:

kwalifikacje 
czas
 
zadowolenie 
 
 

przebieg

 

120h, 170h, 220h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kurs składa się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

- testu zaliczeniowego,

- zajęć praktycznych

Kursanci odbywający 120h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 170h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 220h kurs odbywają 150h zajęć praktycznych,

 

Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona animacja kultury).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs instruktora kulturalno-oświatowego.

przebieg
 
70h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 
Kurs składa się z:
-  lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania),
-  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych),
- testu zaliczeniowego,
- czatu.
Czym różnią się poszczególne kursy animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią, tj.: 70h kurs od 120h kursu oraz od kursów 170h i 220h?
 
Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne.
Kursant odbywający 70h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać prace zaliczeniowe, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
Kursant  odbywający 120h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią oprócz części teoretycznej musi odbyć 50h zajęć praktycznych.
Kursant  odbywający 170h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią oprócz części teoretycznej musi odbyć 100h zajęć praktycznych.
Kursant  odbywający 220h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią oprócz części teoretycznej musi odbyć 150h zajęć praktycznych.
 
Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w innych instytucjach prowadzących działalność animacji kulturalno - oświatowej.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią .

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.

Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursie animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Po ukończeniu 70h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 120h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 170h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 220h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Do kogo skskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznych, w pozostałych instytucjach opiekuńczych oraz w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalno - oświatową.

Kursy skierowane są także do osób, nie pracujących w zawodzie, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

forma zajęć:

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

Wszystko na temat:

 

kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią


odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line):

 

70h kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią - podanie

 

120h kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią - podanie

 

170h kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią - podanie

 

220h kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią - podanie

 

Program kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią  jest programem autorskim.Program kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowisku animatora kultury w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym. Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie rodzajów terapii zajęciowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod arteterapii.

Cel kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

 

Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku animatora kultury.

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowej, kursem arteterapii, kursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursem muzykoterapii dla terapeutów, kursem biblioterapii dla terapeutów, kursem instruktora kulturalno - oświatowego. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów: https://optima.szkola.pl/KURSY-szkolenia.php bądź: https://optima.szkola.pl/platformamoodle

Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.